Om Mediyoga

Om Mediyoga


MediYoga er utviklet i Sverige av yogalærer og yogaterapeut Göran Bull og har sitt utspring fra Kundaliniyogaen som er en svært gammel, opprinnelig yoga fra nord i India og Tibet.

MediYoga er utviklet under klinisk og terapeutisk arbeid med mennesker via kursvirksomhet med titusentalls deltakere på flere hundre svenske arbeidsplasser siden 1997.

MediYoga er en terapeutisk yogaform med enkle, fysiske øvelser kombinert med puste- og konsentrasjonsteknikker. Det er enkle men kraftfulle øvelser som har som intensjon å bidra til en dyp energimessig balanse på alle plan.

Øvelsene er egnet for alle, om du har redusert helse, stiv rygg og nakke eller er uten plager og bare vil finne ro og balanse i ditt liv. Øvelsene tilrettelegges etter behov og utøves på matte eller sittende på stol.

Yogaprogrammene vi utfører i MediYoga er bygd opp av fem grunnmomenter. Det er to fysiske hvor det ene er stillingen du har hvor man enten sitter, ligger eller står og så er det bevegelsen man utfører, enten strekker man seg eller vrir på kroppen sin. Disse bevegelsene påvirker nervesystemet vårt, musklene våre, de indre organene, endokrine kjertler mm.

Bruk av mantra er også en metode for lettere å holde fokus på det du gjør og for å få kontroll over tankene. Du gir sinnet ditt en tanke å tenke. Et mantra som brukes under programmene er SAT NAM som er sanskrit og som betyr: “Jeg er sann eller Sannhet er min identitet”​

I MediYoga avsluttes hvert program med en meditasjon. Det finnes mange ulike typer meditasjon og ulike måter å utføre den på. Effektene av meditasjon er at den hjelper deg å roe ned, finne en indre ro som hjelper deg i å utvikle intuisjon din.

Den øker konsentrasjon, man blir mindre reaktiv dvs at man ikke så styrt av følelsene og oppnår balanse i seg selv. Det handler om å “rydde på loftet”.

Kilde: Yogisk pust utviklet av Göran Bull.